Nakladatelství Krystal OP

Nakladatelství Krystal OP publikuje teologickou, duchovní a filosofickou literaturu. Je svázáno s dominikánským řádem a sídlí v pražském dominikánském klášteře. Nakladatelství se snaží, stejně jako Řád bratří kazatelů, sloužit slovem k poznání pravdy. Navazuje na prvorepublikovou dominikánskou edici stejného jména.

Knihkupectví Oliva je kamennou prodejnou nakladatelství Krystal OP.

Současnost

Nakladatelství vzniklo v r. 1993 při dominikánském řádu. Vydává teologickou, duchovní, filosofickou a dominikánskou literaturu. V širokém spektru teologického myšlení se orientuje spíše klasickým směrem, ale neuzavírá se ani novým teologickým proudům. Sleduje tak tradici iznamení doby – specifické znaky dominikánského apoštolátu. Snaží se skloubit vysokou profesionální kvalitu s naukovou hloubkou a přitom zachovat intelektuální dostupnost pro co nejširší čtenářskou obec. Nakladatelství je apoštolátním dílem České dominikánské provincie.

Historie

Krystal OP navazuje na činnost úspěšné dominikánské edice Krystal (Olomouc). Toto vydavatelství působilo v naší zemi mezi lety 1927–1948 a výrazně ovlivnilo náboženské myšlení své doby: přispělo k růstu náboženské vzdělanosti kněží i laiků, pomáhalo formovat okruh katolických intelektuálů, kteří svým vlivem daleko přesáhli dominikánský řád (Braito, Habáň, Dacík, Soukup a další). Kromě knižních titulů vydávalo periodika (Na hlubinu, Filosofická revue, Vítězové, Výhledy, Růže dominikánská), studijní listy a dominikánské publikace; významným počinem bylo první kompletní (a zatím poslední) vydání Teologické sumy sv. Tomáše Akvinského v českém jazyce.

Nakladatelství Krystal OP se snaží zůstat věrno, i když ve skromnějším měřítku, tomuto slavnému odkazu.